Gedrags- en Veiligheidscode

 • Home
 • /
 • Gedrags- en Veiligheidscode

Gedrags- en Veiligheidscodes toerfietsen RTC Duurstede

Gedrags- en Veiligheidscodes toerfietsen RTC Duurstede

Op de voorjaarsvergadering van Maart 2018 stelt het bestuur een aantal gedragscodes
voor aan de Ledenvergadering. Na instemming van de Ledenvergadering zullen de Gedragscodes beschikbaar worden gesteld aan de (nieuwe) Leden en worden deze vermeld op de website.

Verwacht wordt dat ieder lid van RTC Duurstede zich aan de Gedrags- en Veiligheidscodes houdt tijdens het fietsen van de officiële training- en clubritten.
Als we ons aan deze afspraken houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk.
Veiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij houden ons dan ook aan de gedragsregels van de NTFU (zie www.NTFU.nl ) en werken met zogenaamde ‘wegkapiteins’
Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

Gedrag:

 • Er wordt als groep (verschillende niveaus) gereden, dus: ‘Samen uit, samen thuis!
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • RTC Duurstede is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Leden worden geacht tijdens RTC Duurstede training- en clubritten in de laatste versie clubkleding te rijden.
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets voorzien van een bel.

Veiligheid:

 • Iedereen houdt zich aan de geldende verkeersregels.
 • RTC leden hebben respect voor andere weggebruikers, door middel van ‘bellen’ wordt onze komst kenbaar gemaakt.
 • Na een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Iedereen mag een deel van het kopwerk doen en krijgt daar ook de kans voor.
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt de betreffende persoon hierop aangesproken.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen.
 • Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden of fietsen op het juiste niveau.
 • De voorste rijders bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: richting aangeven met arm en roepen.
 • Obstakels (paal, gat) en richting worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven in de groep (tot achteraan)
 • ‘Auto tegen’ en ‘auto achter’ worden ook duidelijk hoorbaar doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken.
 • Het wisselen van koppositie in de groep kan op meerdere manieren gebeuren. Maak binnen je groep duidelijke afspraken welke methode wordt toegepast.
 • Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
 • Ritsen doen we door ‘Links’ achter ‘Rechts’ invoegen.